θάττον

θάττον
θάσσω
sit
pres part act masc voc sg (attic)
θάσσω
sit
pres part act neut nom/voc/acc sg (attic)
θάσσον , θάσσω
sit
imperf ind act 3rd pl (homeric ionic)
θάσσον , θάσσω
sit
imperf ind act 1st sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • θᾶττον — θάσσων masc/fem voc comp sg (attic) θάσσων neut nom/voc/acc comp sg (attic) ταχύς swift masc/fem voc comp sg (attic) ταχύς swift neut nom/voc/acc comp sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Liste griechischer Phrasen/Theta — Theta Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Weißer Rabe — Theta Inhaltsverzeichnis 1 Θάλασσα ὕδωρ καθαρώτατον καὶ μιαρώτατον …   Deutsch Wikipedia

  • Geflügelte Worte (Antike) — Alpha und Omega, Anfang und Ende, kombiniert zu einem Buchstaben Diese Liste ist eine Sammlung alt und neugriechischer Phrasen, Sprichwörter und Redewendungen. Sie beschreibt ihren Gebrauch und gibt, wo möglich, die Quellen an. Graeca non… …   Deutsch Wikipedia

  • θάσσον — και νεώτ. αττ. τ. θαττον (Α) (επίρρ. συγκρ. τού ταχέως) ταχύτερα (συν. στη φρ. «θᾶττον ἤ βράδιον» γρήγορα ή αργά, κάποτε, οπωσδήποτε). [ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. ταχύς] …   Dictionary of Greek

  • Adagia — Erasmus von Rotterdam Die Adagia (lateinisch: Collectanea adagiorum) sind eine Sammlung und Kommentierung antiker Sprichworte, Redewendungen und Redensarten des Humanisten Erasmus von Rotterdam. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • бързо — (42) нар. 1.Быстро, поспешно: ѥгда чьтеши книгы. не тъшти сѩ бързо иштисти до дроугы˫а главизны. Изб 1076, 1 об.; Зашедшю сл҃нцю не достоить мр҃твца хоронити. не рци тако борзо дѣлаѥмъ. нѣли како оуспѣѥмъ до захода. КН 1280, 525г; хожениѥ же ни… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • AMMIANUS — Poeta quidam celebris, cuius meminit Cael. Rhodig. l. 17. c. 11. refertque ex eo distichon quoddam, cuius hic sensus est, Facilius multo esse, corvos reperisse albos, volantesque testudines, quam Rhetorem ex Cappadocia vitae probiors. Graecum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ANGARIAE — plaustrorum et iumentorum praestationes sunt, et quidem per viam directam, ut parangariae alioversum, ut pluribus docet Gotofredus ad l. 4. Cod. de Cursu publ. hincque pro ipsis carris et plaustris, quae ad cursum a provincipalibus praestabantur …   Hofmann J. Lexicon universale

  • GRUES — Varroni Sat. περὶ ἐδεσμάτων Melicae. a Rom. iam Aug. aetate, in mensam recepti sunt; sed sic, ut ciconias praeferrent: quemadmodum ex C. Nep refert Plin. l. 10. c. 23. Addit vero, suâ contra aetate ciconias fuisse dispretas, ita ut nemo… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”